Folwark Zwierzęcy

Również kolejna z powieści George’a Orwella jest parabolą, która w alegorycznym ujęciu – poprzez ukazanie historii z angielskiego folwarku – ujawnia mechanizmy systemu totalitarnego. Właściciel farmy, pan Jones, podczas jednego z wieczornych obchodów zapomina o dokładnym zamknięciu drzwi kurników i dzięki temu odbywa się walne zgromadzenie zwierząt, któremu przewodniczy świnia o imieniu Major. W pięknych…

Rok 1984

W mojej prezentacji chciałbym przybliżyć Państwu utwory o charakterze antyutopijnym będące parabolą zbrodniczego ustroju jakim był totalitaryzm Ów gatunek literacki, najczęściej przedstawia społeczeństwo przyszłości, którego organizacja polega na ograniczaniu wolności jednostki poprzez całkowite podporządkowanie jej panującemu systemowi władzy. Istotę tych utworów najlepiej oddają słowa angielskiego myśliciela Bertranda Russella „W naszym wieku, w naszym świecie pozbawionym…

Wstęp

Wstęp Przybliżenie znaczenia terminu antyutopia Postawienie tezy, iż antyutopijne wizje stanowią ostrzeżenie przed systemami totalitarnymi Rozwinięcie – omówienie tematu   „Rok 1984” – wizja człowieka zdominowanego przez system totalitarny Opis ustroju panującego w Oceanii Ograniczenia nakładane na obywatela przez państwo Obraz życia przeciętnego obywatela Oceanii „Folwark zwierzęcy” Przybliżenie fabuły utworu Cechy systemu totalitarnego ukazane na…