Sprawdzona wróżka

Ponieważ nie da się stan taki osiągnąć – a lekarz z patentem, gdyby nawet dzięki odpowiedniemu życiu i pracy duchowej nad sobą uzyskanie zdolności mesmeryzerskie, nie przyzna się po prostu do tego i nie będzie stosował magnetyzmu leczniczego, bojąc się ośmieszenia i ataków kół lekarskich – zatem konieczne jest inne rozwiązanie sprawy i to drogą,…