Wstęp

Wstęp Przybliżenie znaczenia terminu antyutopia Postawienie tezy, iż antyutopijne wizje stanowią ostrzeżenie przed systemami totalitarnymi Rozwinięcie – omówienie tematu   „Rok 1984” – wizja człowieka zdominowanego przez system totalitarny Opis ustroju panującego w Oceanii Ograniczenia nakładane na obywatela przez państwo Obraz życia przeciętnego obywatela Oceanii „Folwark zwierzęcy” Przybliżenie fabuły utworu Cechy systemu totalitarnego ukazane na…